Środki trwałe i ich grupowanie, cz. 1 z 2

Środki trwałe obejmują osiem podstawowych grup:

Grupa 0 obejmuje grunty – bez względu na ich klasyfikację; mogą to być zarówno użytki rolne, jak i tereny budowlane, grunty leśne czy grunty pod wodami. W sprawozdaniu finansowym sporządzonym według ustawy o rachunkowości grupa 0 to:4730920_blog

  • grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

Grupa I obejmuje budynki i lokalne oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Grupa II to obiekty inżynierii lądowej i wodnej (np. rurociągi, linie telekomunikacyjne, infrastruktura transportu, budowle sportowe i rekreacyjne).

W sprawozdaniu finansowym te dwie grupy wykazujemy łącznie jako pozycja:

  • budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *