Monthly Archives: luty 2016

Środki trwałe – czym jest wartość początkowa (CIT)

Określenie wartości początkowej środków trwałych ma istotny wpływ na opodatkowanie podatkiem CIT. Wartość początkowa bowiem stanowi podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszty uzyskania przychodu. Zatem błędne jej określenie skutkować może zniekształceniem wysokości kosztów podatkowych, powodującym zaległości podatkowe.

4950222_blog_14Sposób, w jaki należy określić podatkową wartość początkową środków trwałych, znajdziemy w art. 16g Ustawy o podatku CIT: (więcej…)

23 lut 2016

Środki trwałe – optymalizacja podatkowa a amortyzacja

Niespełna kilkanaście dni temu przybliżyliśmy Wam temat amortyzacji podatkowej środków trwałych. Doszliśmy wówczas do wniosku, że środki trwałe mogą stać się jednym z narzędzi, które wpłyną na wysokość podatku dochodowego CIT właśnie poprzez proces ich umarzania (amortyzowania). Ale czy owa amortyzacja rzeczywiście zoptymalizuje nasz wynik podatkowy? Czy jeśli dokonam zmiany stawki, a podkreślmy, że zmiana to nie tylko obniżenie, ale również podwyższenie, mogę ponownie dokonać jej zmiany?

(więcej…)

12 lut 2016

Środki trwałe – zmiana stawek amortyzacyjnych a CIT

Jednym z elementów, jakie kształtują środki trwałe w naszym sprawozdaniu finansowym, jest amortyzacja. O ile stawki amortyzacji księgowej są uzależnione od okresu ekonomicznej przydatności (użyteczności), o tyle stawki amortyzacji podatkowej wpływają już na podatek dochodowy CIT i kojarzą nam się jedynie z możliwością zastosowania stawek zaproponowanych przez ustawodawcę w Wykazie stawek. Czy słusznie – czy jednak podatkowo również możemy dokonywać optymalizacji za pomocą amortyzacji środków trwałych?

Ustawa o CIT mówi, że podatnikom przysługuje prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych powyżej wartości równej 3,5 tys. zł (środki trwałe poniżej tej wartości to tzw. środki niskocenne). Metodę amortyzacji podatnik może wybrać samodzielnie, przy czym zasadą jest, że raz wybraną, powinien stosować przez cały okres umarzania środków trwałych. (więcej…)

03 lut 2016