Monthly Archives: grudzień 2015

Radosnych Świąt

Patrząc na dzisiejszą aurę, trudno uwierzyć, że już jutro zasiądziemy do Wigilijnego stołu. Mimo iż zamiast śniegu mamy stokrotki porastające trawniki, zamiast mrozu – wiosenną niemal temperaturę, pamiętajmy, że to nie otoczenie jest ważne, ale nasze serca.
644933_blog
Życzymy Wam, aby te Święta przyniosły Wam pokój i pojednanie, radość przepełnioną uśmiechem najbliższych, ciepłej atmosfery. Czas Bożonarodzeniowy to czas refleksji – pamiętajmy w tym dniu o tych, o których często zdarza się nam zapominać. Podarujmy naszym najbliższym to, co najcenniejsze – naszą obecność i nasz czas. Zatrzymajmy się i odpocznijmy. Radujmy się chwilą i byciem z drugim człowiekiem.
Niechaj Wasze domy wypełni zapach świeżego sianka i zielonej choinki. Niechaj błysk lampek i świec przypomina, że nawet w największym mroku zawsze tli się światełko nadziei.
Kochani, kolejny rok niemal za nami. Mamy nadzieję, że był to dla Was dobry czas, że przyniósł Wam spełnienie i nowe wyzwania. Życzymy, aby w 2016 było jeszcze lepiej: zarówno w Waszym życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia życzy zespół sprawozdaniefinansowe.net

23 gru 2015

Środki trwałe – jak inwentaryzować?

Inwentaryzując środki trwałe, zgodnie z prawem bilansowym, opieramy się na spisie z natury (por. art. 26 UoR). Metoda spisu z natury polega na spisaniu rzeczywistej ilości należących do podmiotu środków trwałych, wyceny tych ilości, a następnie porównania wartości wynikającej ze spisu z wartością majątku wykazaną w księgach i ewidencji środków trwałych. W przypadku wystąpienia różnic, należy je wyjaśnić i odpowiednio rozliczyć.

Inwentaryzacja drogą spisu z natury zaczyna się już na etapie jej planowania (podobnie jak np. inwentaryzacja zapasów). Planowanie inwentaryzacji środków trwałych to proces polegający na wyznaczeniu terminu przeprowadzenia spisu, wyznaczenia zespołów spisowych, ustalenia zasad (np. jak oznaczyć coś, co zostało już zliczone, czy i kiedy należy dokonać przeliczenia kontrolnego, jak pobierać, wypełniać i zdawać arkusze spisowe etc.) i przeprowadzenia szkolenia osób biorących udział w inwentaryzacji. Tylko dobrze zaplanowany spis może dać wiarygodne wyniki! (więcej…)

22 gru 2015

Leasing finansowy – kryteria

Leasing finansowy jest coraz bardziej popularnym źródłem finansowania działalności. Polska ustawa o rachunkowości nie podaje wprost klasyfikacji umowy leasingowej, w praktyce jednak wyróżnia się leasing operacyjny oraz leasing finansowy.

10109486_blogLeasingiem operacyjnym jest taka umowa, która nie spełnia przesłanek uznania jej za leasing finansowy. Natomiast aby umowa była leasingiem finansowym, musi być zawarta na czas określony oraz spełniać przynajmniej jeden z ustawowych warunków: (więcej…)

02 gru 2015