Monthly Archives: Lipiec 2015

Co to jest rachunek przepływów pieniężnych?

Rachunek przepływów pieniężnych obejmuje wszystkie wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej, z wyjątkiem wpływów i wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży środków pieniężnych. Może być sporządzony metodą pośrednią (wychodzącą od zmian bilansowych) lub bezpośrednią (do której zastosowania konieczne jest prowadzenie odpowiedniej analityki) – przy czym wybierając metodę bezpośrednią, w informacjach dodatkowych należy zaprezentować przepływy z działalności operacyjnej metodą pośrednią.

Kliknij i łatwo wylicz przepływy pieniężne

(więcej…)

22 Lip 2015