Monthly Archives: maj 2015

Sprawozdanie finansowe – zmiany w KSR nr 7

W dniu 25.11.2014 r. Komitet Standardów Rachunkowości przyjął znowelizowany KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”.

W znowelizowanym standardzie zostały dodane punkty dotyczące stosowania KSR-ów i MSR-ów w związku z art. 10 ust. 3, tj.: (więcej…)

29 maj 2015