Monthly Archives: wrzesień 2016

Jak zaksięgować leasing finansowy?

Leasing finansowy jest zdarzeniem gospodarczym, toteż jeśli już mamy z nim do czynienia, musimy w sposób prawidłowy ująć go w księgach rachunkowych. Czy jest to proste? Hm – w zasadzie rachunkowość sama w sobie nie jest dziedziną skomplikowaną i opiera się na jednej prostej zasadzie: jeśli będziesz rozumiał, z czym masz do czynienia, bez problemu zaksięgujesz każdą transakcję. Skupmy się dzisiaj na udzieleniu odpowiedz na pytanie: „jak zaksięgować leasing finansowy„?

10109486_blogDla uproszczenia przyjmijmy założenie, że w dniu 22 września 2016 r. podpisaliśmy umowę na usługę leasingu samochodu osobowego o wartości (wykazanej w umowie) równej 50 tys. zł. Po przeprowadzeniu testu na prawidłową klasyfikację umowy, doszliśmy do wniosku, że nasza umowa to leasing finansowy.

Po pierwsze musimy pamiętać, że przedmiot umowy, którym w analizowanym przypadku jest samochodów osobowy, należy zaksięgować w wartości godziwej. Zdarzenie to ujmujemy w księgach na kontach „środki trwałe”, w analityce „gr. 7 – pojazdy” w korespondencji z kontem rozrachunkowym kontrahenta leasingowego. Ważne przy tym, aby na tym koncie ujmować tylko zapisy związane z leasingiem finansowym, ponieważ ostatecznie rozrachunki z tytułu leasingu finansowego trafiają w sprawozdaniu do pozycji „zobowiązania finansowych”, które jest odrębne od zobowiązań handlowych.
(więcej…)

22 wrz 2016

Środki trwałe – inwentaryzacja

Środki trwałe należą do podstawowych obszarów rachunkowości w firmach produkcyjnych lub usługowych – np. z zakresu usług transportowych lub budowlanych. Niestety, często są one przez nas traktowane jedynie pobieżnie, bo w praktyce wystarczy zakupić środki trwałe, wprowadzić je do rejestru… i na tym koniec. Ach, no może jeszcze wracamy do nich, kiedy następuje ich sprzedaż lub likwidacja. 


12756365_blog_55Środki trwałe
przed wprowadzeniem do rejestru, wymagają przypisania odpowiedniej stawki amortyzacyjnej – która, de facto, może mieć istotny wpływ na optymalizację wyniku finansowego. Nie można bowiem (chyba że w ustawowych wyjątkach) na równi traktować amortyzacji bilansowej z podatkowej, okresu ekonomicznej użyteczności z okresem przydatności podatkowym. (więcej…)

12 wrz 2016