Sprawozdanie finansowe a bilans – dlaczego mylimy te pojęcia

W języku potocznym nie raz spotykamy zamienne używanie określenia „sprawozdanie finansowe” i „bilans”. Z rachunkowego punktu widzenia podejście takie, oczywiście, nie jest prawidłowe, ponieważ bilans jest tylko jednym z elementów sprawozdania finansowego.

3265468_blogSprawozdanie finansowe obejmuje ogół informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowym. Bilans z kolei – jako jedna ze składowych sprawozdania finansowego – zawiera jedynie wycinek informacji, w dodatku informacji o charakterze statycznym, ponieważ dotyczy sytuacji ze stanem na wybrany dzień – w przeciwieństwie np. do rachunku zysków i strat, w którym prezentowane są przychody osiągnięte i koszty  poniesione w pewnym okresie, a więc jest to zmienna dynamiczna.

Bilans często porównywany jest do fotografii na dzień jego sporządzenia – widzimy tylko wycinek większej całości.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *