Środki trwałe i ich grupowanie, cz. 2 z 2

Do grupy III zaliczamy kotły i maszyny energetyczne (m. in. kotły grzewcze, kotły parowe, turbiny, maszyny napędowe, maszyny elektryczne). Grupa IV to maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (obrabiarki do metali, maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, do przetłaczania i sprężania gazów i cieczy, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła). Grupa V to maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (dla przemysłu chemicznego,  maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, , odlewnicze, torfiarskie, geodezyjne, kartograficzne,  maszyny dla przemysłu surowców mineralnych). Grupa VI wreszcie to urządzenia techniczne (np. zbiorniki naziemne, urządzenia i aparatura energii elektrycznej, urządzenia dla radiofonii i telewizji).

W sprawozdaniu finansowym grupy III – VI KŚT wykazujemy łącznie jako pozycja:6911070_blog

  • urządzenia techniczne i maszyny

Grupa VII to środki transportu (tabor kolejowy, tramwajowy, pojazdy mechaniczne, tabor konny, lotniczy, pływający).

W sprawozdaniu finansowym grupę VII prezentujemy jako:

  • środki transportu.

Grupa VIII obejmuje narzędzia, przychody, ruchomości i wyposażenie , gdzie indziej niesklasyfikowane (sprzęt laboratoryjny, sprzęt medyczny, wyposażenie i sprzęt kin oraz teatrów).

W sprawozdaniu finansowym grupę VIII prezentujemy jako:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *