Monthly Archives: sierpień 2016

Środki trwałe w leasingu operacyjnym

Środki trwałe w leasingu operacyjnym w zasadzie traktowane są analogicznie, jak byśmy je wynajmowali. Nie są naszą własnością, a skoro nie są naszą własnością, to nie mamy prawa wykazywać ich w naszej ewidencji. Idąc dalej – skoro nie wykazujemy ich w naszej ewidencji, również nie możemy dokonywać od niech odpisów amortyzacyjnych.

3577071_blogSamochód, komputer czy jakiekolwiek inne środki trwałe leasingowane w leasingu operacyjnym traktujemy analogicznie, jak np. pomieszczenie biurowe, które wynajmujemy. Mimo iż korzystamy z biura, nie wykazujemy go w naszych księgach. (więcej…)

22 sie 2016

Sprawozdanie finansowe –KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”

14 kwietnia 2014 r. Komitet Standardów Rachunkowości podjął uchwałę o zatwierdzeniu KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”, które ma zastosowanie do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2014 roku z możliwością jego wcześniejszego zastosowania.

Dotychczas jednostki, sporządzając sprawozdanie z działalności, bazowały jedynie na ustawie o rachunkowości, a w zasadzie na art. 49 tejże ustawy, którego wytyczne były relatywnie enigmatyczne, nie dawały wystarczającej ilości wskazówek, jak właściwie sprawozdanie to powinno wyglądać. (więcej…)

01 sie 2016