Monthly Archives: październik 2014

Leasing finansowy – uproszczenie klasyfikacji umów

Leasing finansowy zdefiniowany jest odmiennie w prawie bilansowym i podatkowym. Należy o tym pamiętać, ponieważ błędne sklasyfikowanie umowy wpływa na inne obszary sprawozdania finansowego: podatek dochodowy czy ujęcie zobowiązań finansowych.

Ustawodawca zezwala na pewne uproszczenie polegające na tożsamym (jednakowym) traktowaniu umowy dla celów bilansowych z przesłankami występującymi w ustawie o podatku dochodowym. (więcej…)

22 paź 2014

Ryzyko błędu w rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych najczęściej przygotowujemy metodą pośrednią. I mimo iż do jego sporządzenia wystarczające są informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, któż z nas – mimo iż zadanie to wykonujemy nie po raz pierwszy – nie obawia się, że będzie on zawierał błędy.

Rachunek przepływów pieniężnych jest jednym z bardziej ryzykownych obszarów sprawozdania finansowego, ponieważ wystarczy niewielka niewyjaśniona różnica na sumie przepływów pieniężnych netto, żeby całe cash flow zawierało istotne błędyin plus i in minus – w poszczególnych rodzajach działalności. Różnica 1 zł na zsumowanych przepływach może wskazywać na błąd nawet w wysokości 100 tys. zł pomiędzy działalnością operacyjną, inwestycyjną lub finansową. (więcej…)

02 paź 2014