Monthly Archives: marzec 2016

Radosnych Świąt!!!

6412774_blog

W tym pięknym i jakże radosnym przededniu Świąt Wielkanocnych życzymy Wam mnóstwa uśmiechu i serdeczności. Niech w Waszych sercach zawsze świeci słońce, a Wasze twarze i serca niechaj zawsze emanują prawdziwym szczęściem.

Święta są szczególnym okresem refleksji – oby Wasze spotkania z najbliższymi były owocne, przeżyte w ciepłej, miłej atmosferze.

Na przedprożu wiosny, życzymy Wam wiele słońca, abyście w przyszłym tygodniu powrócili do pracy z mnóstwem pozytywnej energii i zapałem do kolejnych wyzwań.

Radosnych Świąt,
życzy zespół sprawozdaniefinansowe.net

25 mar 2016

Sprawozdanie finansowe – stopień zaawansowania

Kluczowym zagadnieniem w wycenie kontraktów długoterminowych jest określenie stopnia zaawansowania prac, ponieważ na podstawie tego stopnia rozpoznawane są przychody z wykonania usługi niezakończonej.

Polski prawo bilansowe mówi o czterech metodach określenia stopnia zaawansowania:

  • udział kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenie przychodu w całkowitych (budżetowanych) kosztach wykonania usługi
  • liczba przepracowanych godzin bezpośrednich wykonania usługi
  • wycena obmiaru wykonanych prac
  • inne metody.

(więcej…)

22 mar 2016

Sprawozdanie finansowe – cechy kontraktów długoterminowych

Bez tytułu
Zagadnienie kontraktów długoterminowych zostało podjęte w polskim prawie bilansowym a art. 34a Ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nim przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej, objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się, na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny.

(więcej…)

11 mar 2016