Monthly Archives: styczeń 2016

Podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym

Podatek dochodowy składa się z dwóch części – bieżącej oraz odroczonej (przy czym podatku odroczonego nie muszą liczyć te jednostki, których sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania, pod warunkiem, ze niewyliczenie podatku odroczonego nie zniekształci istotnie sytuacji majątkowo – finansowej i wyniku finansowego).

Jeśli podatek dochodowy zostanie potraktowany jako koszt w wysokości 19% wyniku brutto jednostki, to zauważyć można różnicę między podatkiem CIT a takim kosztem. Różnica ta powoduje konieczność liczenia podatku odroczonego, który swoje źródło znajduje w przychodach i kosztach bilansowych (a nie – jak CIT – podatkowych). Podatek odroczony jest jednym z bardziej ryzykownych obszarów rachunkowości. Wśród najczęściej popełnianych błędów zwrócić uwagę należy na to, że: (więcej…)

25 sty 2016

Środki trwałe, czyli co warto wiedzieć o samochodach?

Już od ponad roku, bo od 1 kwietnia 2014 roku, zmieniły się zasady dotyczące możliwości odliczania VAT naliczonego od samochodów i paliwa. Pojazdy samochodowe stanowią w wielu firmach istotne środki trwałe, dlatego warto zapoznać się z ich definicją.

Ustawa o VAT (art. 2 pkt. 34) zdefiniowała pojazdy samochodowe jako pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. (więcej…)

14 sty 2016

Sprawozdanie finansowe – zmiany w UoR od 1 stycznia 2016

Tuż przed chwilą weszliśmy w nowy 20016 rok. Okres ten wiąże się nie tylko z chwilami refleksji, podejmowaniem postanowień noworocznych, ale również z szeregiem zmian, jakie obowiązują nas od kilku dni. Portal sprawozdanie finansowe chce Wam o nich krótko przypomnieć.

Jedną z najistotniejszych, naszym zdaniem, zmian w zapisach ustawy o rachunkowości jest pojawienie się zupełnie nowej definicji „małej jednostki” (nowo dodany art. 3 ust. 1c i 1d).

W rozumieniu Ustawy do jednostek małych zaliczamy: (więcej…)

04 sty 2016