Środki trwałe – optymalizacja podatkowa a amortyzacja

Niespełna kilkanaście dni temu przybliżyliśmy Wam temat amortyzacji podatkowej środków trwałych. Doszliśmy wówczas do wniosku, że środki trwałe mogą stać się jednym z narzędzi, które wpłyną na wysokość podatku dochodowego CIT właśnie poprzez proces ich umarzania (amortyzowania). Ale czy owa amortyzacja rzeczywiście zoptymalizuje nasz wynik podatkowy? Czy jeśli dokonam zmiany stawki, a podkreślmy, że zmiana to nie tylko obniżenie, ale również podwyższenie, mogę ponownie dokonać jej zmiany?

Do wpisuKwestia ponownej zmiany stawki amortyzacyjnej jest kwestią budzącą wiele wątpliwości. Zmiana stawki amortyzacyjnej nie jest uzależniona od wystąpienia jakichkolwiek okoliczności (jak to ma miejsce przypadku amortyzacji bilansowej), ale momentem jej dokonania, tj. począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji albo począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Zatem słuszne jest zdanie podatników, którzy stoją na stanowisku, że ustawa o CIT nie wprowadza ograniczeń co do ilości modyfikacji stawek, więc można dokonywać tejże zmiany wielokrotnie.

W uzasadnieniu projektu zmian do ustawy o CIT (druk nr 411 z 17 kwietnia 2002 r.) czytamy, że „Podatnicy będą mogli w okresie ponoszenia strat podatkowych zaplanować maksymalnie obniżone stawki amortyzacyjne i powrócić do stawek, tj. wyższych kosztów podatkowych, w okresie osiągania dochodów, a tym samym odpowiednio wpływać na wysokość straty podatkowej i dochodu do opodatkowania.”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *