Sprawozdanie finansowe –KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”

14 kwietnia 2014 r. Komitet Standardów Rachunkowości podjął uchwałę o zatwierdzeniu KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”, które ma zastosowanie do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2014 roku z możliwością jego wcześniejszego zastosowania.

Dotychczas jednostki, sporządzając sprawozdanie z działalności, bazowały jedynie na ustawie o rachunkowości, a w zasadzie na art. 49 tejże ustawy, którego wytyczne były relatywnie enigmatyczne, nie dawały wystarczającej ilości wskazówek, jak właściwie sprawozdanie to powinno wyglądać.

3265468_blogKSR nr 9 wskazuje przede wszystkim, ze sprawozdanie z działalności jest sprawozdaniem opisowo – liczbowym i ma bardzo zindywidualizowany charakter, z tego też powodu nie znajdziemy w standardzie przykładowego szablonu jego sporządzania. Sprawozdanie z działalności ma odzwierciedlać specyfikę działalności jednostki oraz przedstawić jej osiągnięcia i plany.

Standard zawiera jedynie wskazówki odnoszące się do pożądanych cech, zawartości i układu sprawozdania oraz zasad jego sporządzania i prezentacji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *