Księgowy odpowiada m.in. za sprawozdanie finansowe

Księgowy kojarzy nam się tylko z osobą, która sporządza sprawozdanie finansowe. Tymczasem zakres jego obowiązków jest znacznie szerszy, choć – oczywiście – zależy on od wielkości prowadzonej działalności i jej rodzaju, a także od stanowiska księgowego.

766838_blog_8Obowiązki księgowego:

  • dekretacji dokumentów (czyli takiego oznaczenia, które umożliwi wprowadzenie go do systemu finansowo – księgowego) oraz ich księgowania
  • prowadzenia ewidencji księgowej (poza księgami w firmach prowadzone są rejestry środków trwałych i wartości materialnych i prawnych, ewidencje magazynowe (ilościowe, wartościowe lub ilościowo – wartościowe), ewidencja zakupów i sprzedaży na cele podatku od towarów i usług)
  • wykonywanie rozliczeń z bankami oraz innymi instytucjami, a także dokonywanie płatności za faktury wystawione przez dostawców towarów lub usług
  • okresowa kontrola rozrachunków z klientami i dostawcami (np. potwierdzanie sald, wyjaśnianie różnic, często wstępny etap windykacji należności)
  • klasyfikowanie poniesionych przez firmę kosztów jako koszty podatkowe i niepodatkowe (tzw. KUP i NKUP)
  • prawidłowe i terminowe sporządzanie deklaracji – ZUS, VAT, PIT, CIT
  • sporządzanie przelewów wynagrodzeń dla pracowników (w mniejszych firmach księgowość zajmuje się dodatkowo wszelkimi sprawami kadrowymi, jednakże w większych wydziela się do tego zadania odrębny dział)
  • przygotowywanie dla kierownictwa okresowych raportów dotyczących wpływów i wydatków firmy
  • sporządzanie sprawozdania finansowego, obejmującego co najmniej wprowadzenie, bilans, rachunek wyników i informacje dodatkowe (w większych firmach dodatkowo sporządza się zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych).

Obecnie księgowy ma również coraz ważniejsze zadania decyzyjne w firmie (np. odpowiada za optymalizacje podatków lokalnych lub innych).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *