Sprawozdanie finansowe – kto sporządza sprawozdanie z działalności?

Obok sprawozdania finansowego część jednostek jest zobligowana art. 49 Ustawy o rachunkowości do sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki. obowiązek ten został nałożony na:

  • spółki kapitałowe
  • spółki komandytowo – akcyjne
  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
  • towarzystwa reasekuracji wzajemnej
  • spółdzielnie
  • przedsiębiorstwa państwowe

2013-08-05Zgodnie z wprowadzonym w 2014 KSR nr 9 sprawozdanie z działalności jest sprawozdaniem opisowo – liczbowym, a w odniesieniu do spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowo – akcyjnych i spółdzielni jest to odpowiednio sprawozdanie zarządu z działalności lub sprawozdanie komplementariuszy, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych i sprawozdanie z działalności, o którym mowa w ustawie Prawo spółdzielcze.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *