Jak i kiedy inwentaryzować środki trwałe?

Środki trwałe są jednym z istotnych obszarów księgowości szczególnie w firmach produkcyjnych lub świadczących usługi transportowe czy budowlane. I choć często wydaje nam się, że przecież są one łatwe, często o nich zapominamy, a nasza praca ogranicza się jedynie do wprowadzenia ich do rejestru i przypisania stawki.

3577071_blogChoć i stawkę amortyzacyjną często przypisujemy błędnie, myląc czas ekonomicznej użyteczności bilansowej z okresem wynikającym z prawa podatkowego. A czy pamiętamy, jak i kiedy inwentaryzować środki trwałe?

Ustawa o rachunkowości wyraźnie mówi, że przynajmniej raz na cztery lata należy taką inwentaryzację przeprowadzić (por. art. 26 UoR).

Co do zasady, metody inwentaryzacji są trzy:

  • najbardziej chyba rozpowszechniony spis z natury
  • porównanie zapisów księgowych z danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych
  • potwierdzenie salda.

Środki trwałe powinny być inwentaryzowane drogą spisu z natury. Jak go zaplanować i jak przeprowadzić – napiszemy już wkrótce.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *