Rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia

Metoda pośrednia i bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych różnią się podejściem do przepływów z działalności operacyjnej, które w metodzie bezpośredniej obejmują następujące pozycje:

  • sprzedaż – rzeczywiste wpływy środków pieniężnych z tytułu sprzedaży towarów, materiałów i usług, wraz z podatkiem VAT należnym, a także otrzymane zaliczki
  • inne wpływy z działalności operacyjnej
  • 233622_blog_65dostawy i usługi – rzeczywiste wydatki na zakup materiałów i energii, towarów i usług – wraz z podatkiem VAT naliczonym
  • wynagrodzenie netto – rzeczywiście wypłacone wynagrodzenia netto (osobowe i bezosobowe), bez podatku dochodowego i ZUSu pracownika
  • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia – rzeczywiście zapłacone na rzecz ZUS składki (ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FGŚP, FP), obciążające pracownika i pracodawcę
  • podatki i opłaty publiczo-prawne – rzeczywiście zapłacone podatki i opłaty, których podmiot jest podatnikiem lub płatnikiem (PIT, CIT,VAT, podatki i opłaty lokalne, PCC, PFRON)
  • inne wydatki operacyjne.

 

Wybór metody sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych uzależniony jest od decyzji kierownika.

Aby móc sporządzić rachunek metodą bezpośrednią, konieczne jest prowadzenie właściwej analityki, gdyż metoda ta opiera się zasadniczo na analizie zapisów na kontach środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

W praktyce zdecydowanie częściej wybierana jest metoda pośrednia, ponieważ po pierwsze można ją łatwo powiązać z rachunkiem wyników i bilansem, a po drugie – podmioty, które wybierają metodę bezpośrednią, muszą w informacji dodatkowej zaprezentować przepływy z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią – czyli de facto sporządzają dwa rachunki cash flow.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *