Nasz zespół

Sławomir Ekman

Magister Ekonomii, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Biegły Rewident – KIBR (nr 90087)
Biegły Rewident – ACCA (nr 0742180)

s.ekman3Przez 11 lat pracował w jednej z firm doradczych tzw. Wielkiej Czwórki. Od 2004 roku jest zrzeszony w ACCA – międzynarodowej organizacji skupiającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.

Organizował i prowadził seminaria oraz szkolenia adresowane do księgowych, kontrolerów finansowych i dyrektorów finansowych, w tym m.in. szkolenia z zakresu podatków, rezerw, środków trwałych, błędów w sprawozdawczości finansowej oraz MSSF. Jest także autorem kilku cykli szkoleń „Bilansowe zamknięcie roku”  na temat księgowych i podatkowych aspektów związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz często spotykanych błędów i sposobów ich szybkiej naprawy.

Nadzoruje projekty dotyczące badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przygotowanych zgodnie z polskimi, brytyjskimi i międzynarodowymi standardami raportowania i rachunkowości.

Aktywnie współpracuje z doradcami podatkowymi  i wspomaga firmy z różnych branż w procesach optymalizacji podatkowych, w tym także w odzyskiwaniu podatku PCC i podatku od nieruchomości.

Jest pomysłodawcą i merytorycznym twórcą serwisu 24iValue.


 

Edyta Bielawa

Magister Ekonomii, specjalista ds. finansów i rachunkowości, Instytut Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej

EBOd roku 2011 uczestniczy w badaniach jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu tworzenia polityki rachunkowości oraz dokumentacji cen transferowych.

Uczestniczy w projektach związanych z odzyskiwaniem PCC oraz podatków lokalnych (podatku od nieruchomości); bierze czynny udział w procesach optymalizacji podatkowych .

Wspomaga rozwój i wdrożenie serwisu 24iValue.

Interesuje się zagadnieniami z zakresu księgowego ujęcia pochodnych instrumentów finansowych. W roku 2011 odebrała Nagrodę Specjalną Prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za pracę magisterską „Ocena kontraktów forward oraz opcji walutowych jako instrumentów zabezpieczających przez ryzykiem kursowym”.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *