Do kiedy należy sporządzić dokumentację cen transferowych?

W dniu 15 marca 2018 r. ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, wydłużony został termin przygotowywania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, a więc do 30 września 2018 r. Przypomnijmy, że zgodnie z pierwotnie wprowadzonymi zmianami w Ustawie o CIT, termin ten ubiegał w dniu 31 marca (w dniu złożenia zeznania podatkowego).

Wydłużony o pół roku został termin:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej
  • złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
  • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Należy przy tym podkreślić, że wydłużony termin obowiązuje tylko w roku 2018 i 2019 (a więc za transakcje mające miejsce w roku 2017 i 2018).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *