Sprawozdanie finansowe a dokumentacja cen transferowych

Jeżeli przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekroczyły w poprzednim roku równowartość 2 mln EUR, podatnicy są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej istotnych transakcji lub innych zdarzeń, dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jednym z obligatoryjnych elementów dokumentacji na poziomie podstawowym (dokumentacji lokalnej) jest opis danych finansowych podatnika, pozwalający na porównanie rozliczeń z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z obowiązujących podatnika lub spółkę przepisów o rachunkowości.

Na czym polega opis danych finansowych?

Najprościej rzecz ujmując, z dokumentacji cen transferowych musi wynikać uzgodnienie danych zaprezentowanych w dokumentacji podatkowej z danymi zaprezentowanymi w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym.

Jeśli w sprawozdaniu finansowym zamieścimy notę dotyczącą transakcji z podmiotami powiązanymi, wystarczy, że w dokumentacji podatkowej nawiążemy do tej noty i dołączymy sprawozdanie (lub wybrane jego strony) do dokumentacji cen transferowych. Często jednak jest tak, że noty tak szczegółowej nie zamieszczamy (bo obowiązek dotyczy tylko takich transakcji, które były zawarte na warunkach nierynkowych). Wówczas w dokumentacji podatkowej musimy zaprezentować porównanie wartości transakcji do przychodów / kosztów wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *