Rachunek przepływów pieniężnych – jakie popełniamy błędy?

Aby sporządzić sprawozdanie finansowe  – rachunek przepływów pieniężnych  metodą pośrednią – wystarczają informacje dostępne w sprawozdaniu finansowym. Nieraz jednak osoba, która przygotowuje cash flow bardzo długo poszukuje prawidłowego ujęcia danej operacji w rachunku przepływów pieniężnych. Czym jest to spowodowane? 

Przede wszystkim każdy chyba księgowy pamięta, że często drobna nawet, ale nie znajdująca wyjaśnienia, różnica na sumie przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności, może wynikać z istotnych błędów in plus i in minus w przepływach z poszczególnych rodzajów działalności. Dla zilustrowania posłużmy się przykładem. Jeśli suma przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności różni się od bilansowej zmiany stanu środków pieniężnych o  2 zł (które de facto giną w wielkości całej firmy), może się okazać, że w działalności operacyjnej błędnie zaprezentowaliśmy kwota 1.000.002 zł in plus, a drugostronnie – w działalności finansowej – błąd dotyczy kwoty 1.000.0000 zł in minus.Różnica daje co prawda raptem 2 zł – ale czy jest to rachunek przepływów pieniężnych wolny od istotnych błędów?

233622_blog_65Zapewne takie zdarzenia, które w naszej firmie powtarzają się z jakąś regularnością czy systematycznością, nie są zaliczane do tych trudnych. Wystarczy bowiem raz opracować sobie metodę, a potem w zasadzie już tylko ją powtarzać. Inaczej rzecz wygląda, kiedy w spółce wystąpi zdarzenie niestandardowe (np. cash pooling, emisja obligacji, pożyczka z konwersją na kapitały), wówczas o błąd bardzo łatwo. Z pewnością pomaga zrozumienie samej istoty przepływów pieniężnych, która sprowadza się do pokazania przepływu pieniądza – a więc do odrzucenia wszelkich transakcji bezpieniężnych z cash flow. O wiele bardziej skomplikowane jest już ujmowanie operacji w poszczególnych rodzajach. A dodajmy, że – oczywiście – ulubioną pozycją, do której „można” wrzucać wszystko, są inne korekty. Najczęściej księgowi wrzucają tam tzw. pasówki – czyli za pomocą tej pozycji spinają przepływy. Jest to kardynalny błąd – bo jak zostało to przedstawione powyżej, 2 zł pasówki może istotnie zniekształcić rachunek przepływów pieniężnych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *