Ceny transferowe – sankcje za brak dokumentacji

Dokumentację cen transferowych Podatnik powinien przedstawić w ciągu 7 dni od wezwania urzędu skarbowego. Jeśli tego nie zrobi, grożą mu poważne sankcje podatkowe oraz karno – skarbowe.

Sankcje podatkowe

  • Sankcja 50% w zakresie różnicy pomiędzy dochodem zadeklarowanym  a ustalonym przez organ podatkowy

2371458_blog_68Nieprzedłożenie dokumentacji podatkowej wobec wystąpienia obowiązku jej sporządzenia skutkuje sankcją w wysokości 50% podatku od wartości różnicy pomiędzy dochodem ustalonym przez organ podatkowy a zadeklarowanym przez podatnika. Zastosowanie stawki 50% nie zwalnia osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe i gospodarcze w spółkach lub osoby prowadzące działalność gospodarczą lub będące wspólnikami spółek osobowych od odpowiedzialności na podstawie przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego.

  • Określenie dodatkowego zobowiązania podatkowego przez organy podatkowe (dla założenia, iż przedłożono dokumentację podatkową).

W tym zakresie, podatnik któremu organ podatkowy ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest zobowiązany wpłacić zaległość podatkową wraz z odsetkami należnymi za okres od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Sankcje karno-skarbowe

  • Grzywna do 120 stawek dziennych

Nieprzedłożenie w terminie 7 dni od dnia żądania  dokumentacji podatkowej, którą charakteryzuje się na gruncie polskiego prawa podatkowego jako informację podatkową, grozi karą grzywny do 120 stawek dziennych w przypadku, gdy po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym powstanie dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji ani też przekraczać jej czterystu krotności.

  • Grzywna do 720 stawek dziennych, kara pozbawienia wolności, albo obydwie kary łącznie

Podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

  • Grzywna do 240 stawek dziennych

Za złożenie nieprawdziwej informacji podatkowej zgodnie z art. 80 § 3 KKS grozi również sankcja w wysokości do 240 stawek dziennych.

Jeśli chcesz otrzymać ofertę sporządzenia dla Ciebie dokumentacji cen transferowych – kliknij tutaj i dowiedz się więcej.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *