Monthly Archives: czerwiec 2016

Kiedy należy sporządzać sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych lub inny dzień bilansowy.

Za dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych uznaje się: (więcej…)

20 cze 2016

Sprawozdanie finansowe – kto sporządza sprawozdanie z działalności?

Obok sprawozdania finansowego część jednostek jest zobligowana art. 49 Ustawy o rachunkowości do sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki. obowiązek ten został nałożony na:

  • spółki kapitałowe
  • spółki komandytowo – akcyjne
  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
  • towarzystwa reasekuracji wzajemnej
  • spółdzielnie
  • przedsiębiorstwa państwowe

(więcej…)

10 cze 2016