Monthly Archives: maj 2016

Środki trwałe – jakie są najczęściej popełniane błędy w sprawozdawczości?

Mimo iż wydawać by się mogło, że obszar „środki trwałe” jest jednym z najprostszych zagadnień w sprawozdawczości, praktyka pokazuje, że również i one są narażone na ryzyko popełnienia istotnego błędu.

Pierwsze nieprawidłowości dotyczą amortyzacji, a mianowicie przypisywania stawek dla danego środka trwałego z uwzględnieniem jedynie KŚT (Klasyfikacji Środków Trwałych) – pomijając zupełnie okres ekonomicznej przydatności. Jednak traktowanie stawek bilansowych na równi z podatkowymi w znacznej ilości przypadków  nie jest prawidłowe, gdyż zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość księgowa środków trwałych powinna uwzględniać rzeczywisty okres użytkowania, a nie okres normatywny, który wynika z przepisów podatkowych (więcej…)

12 maj 2016

Środki trwałe – czym jest trwała utrata wartości?

Ustawa o rachunkowości nakłada na jednostki obowiązek weryfikacji, czy nie nastąpiła tzw. trwała utrata wartości środków trwałych. Niestety, w praktyce bardzo często bezkrytycznie przyjmowane jest założenie, że nie jest możliwe, aby to zjawisko nas dotyczyło, w związku z czym zupełnie odstępuje się od dalszej analizy. A przecież tylko analiza przesłanek na wystąpienie trwałej utraty wartości pozwala stwierdzić, czy konieczny jest test szczegółowy i czy należy aktywa objąć odpisem aktualizującym. (więcej…)

02 maj 2016