Daily Archives: 11 kwietnia, 2016

Leasing finansowy: jak wycenić zobowiązanie finansowe?

Ujęcie zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w sprawozdaniu finansowym następuje według wartości zdyskontowanej, czyli według skorygowanej ceny nabycia zobowiązania.

Skorygowana cena nabycia zobowiązania finansowego opiera się na efektywnej stopie procentowej, którą może być wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) lub stopa rynkowa, jakiej używają leasingodawcy w harmonogramach. (więcej…)

11 kw. 2016