Środki trwałe, czyli co warto wiedzieć o samochodach?

Już od ponad roku, bo od 1 kwietnia 2014 roku, zmieniły się zasady dotyczące możliwości odliczania VAT naliczonego od samochodów i paliwa. Pojazdy samochodowe stanowią w wielu firmach istotne środki trwałe, dlatego warto zapoznać się z ich definicją.

Ustawa o VAT (art. 2 pkt. 34) zdefiniowała pojazdy samochodowe jako pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

studiom1110200389Ustawa Prawo o ruchu drogowym mówi, iż pojazd to taki środek transportu, który jest przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane, natomiast pojazd samochodowy to pojazd silnikowy (wyposażony w silnik), którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Podatnik ma prawo do odliczenia wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, które są wykorzystywane zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, do limitu 50% kwoty podatku, m. in. z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia pojazdów samochodowych, części składowych, naprawy lub konserwacji.

Przypominamy, że do 30 czerwca 2015 roku nie można odliczyć VAT naliczonego za nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanego do napędu:

  1. samochodów osobowych
  2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o całkowitej dopuszczalnej masie nieprzekraczające 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  • 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg
  • 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg
  • 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *