Sprawozdanie finansowe – kto prowadzi pełną rachunkowość?

Sprawozdanie finansowe sporządzają te jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, czyli tzw. pełną księgowość (rachunkowość). Obowiązek ten spoczywa na spółkach handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółkach cywilnych (osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich), jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.

5118812_blog_39Pełna rachunkowość oznacza zdecydowanie większą ilość obowiązków niż osoby prowadzące rachunkowość uproszczoną, czyli Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, określaną pospolicie „książką podatkową”. Nawiasem mówiąc, kiedy tylko słyszę określenie „książka podatkowa” wracam myślą do jednego z moich profesorów, który karcił każdego studenta używającego słowa książka zamiast księga („co za książka – książka służy do czytania, księga – do prowadzenia ewidencji” – coś w tym jest…).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *