Monthly Archives: grudzień 2014

Wesołych Świąt!

Dzisiaj jest ten wyjątkowy Dzień, w którym już wieczorem zasiądziemy do wigilijnego stołu. Niechaj te dzisiejsze i kolejne spotkania będą wypełnione uśmiechami, dobrymi słowami i życzliwością. Czerpmy radość z blasku świec i zapachu choinki.

644933_blog

Życzymy Wam spełnienia marzeń, sukcesów w pracy i w życiu prywatnym.

Niechaj magia dzisiejszej Nocy towarzyszy Wam każdego dnia,
niechaj w Waszych uszach zawsze rozbrzmiewa radosny śpiew,
a w Waszych sercach gości ciepło dzisiejszej Nocy!

Wesołych Świąt życzy zespół bloga sprawozdaniefinansowe.net!

 

24 gru 2014

Leasing finansowy w księgach rachunkowych

Leasing finansowy jest prezentowany odmiennie w księgach rachunkowych od leasingu operacyjnego. Z reguły z tym drugim nie ma większych kłopotów. Pytania pojawiają się jednak w przypadku leasingu finansowego: po pierwsze do ewidencji należy wprowadzić przedmiot umowy, po drugie prawidłowo ująć zobowiązanie i płatności rat, a po trzecie – chyba najtrudniejsze – na dzień wyceny wycenić zobowiązanie finansowe.

Podpisanie umowy leasingowej powoduje konieczność wprowadzenia przedmiotu umowy do ewidencji środków trwałych korzystającego. Operacja ta jest księgowana na koncie środków trwałych (lub wartości niematerialnych i prawnych – w zależności od przedmiotu umowy) w korespondencji z kontem rozrachunkowym (zobowiązania z tytułu leasingu finansowego). (więcej…)

02 gru 2014